DOEL- PURPOSE

DE BELGISCHE TARZAN VERZAMELAAR

THE BELGIAN TARZAN COLLECTOR

DOEL VAN DE WEBSITE

 

Deze site heeft de bedoeling om Edgar Rice Burroughs (Tarzan ) verzamelaars met elkaar in contact te brengen , informatie en nieuwtjes over onze held uit te wisselen .

Zo kunnen verzamelaars hun zoeklijstje achterlaten op de website , hun dubbels etaleren enz.

Lid zijn van onze " Tarzanclub " (lees vriendenclub) is volledig gratis en ieders info is meer dan welkom .

Vergeet ook aub het gastenboek niet !

De nadruk word gelegd op het feit dat "TARZAN" de exclusieve eigendom is van Edgar RICE Burroughs Inc .

We tonen enkel afbeeldingen uit eigen collectie en afbeeldingen waarvoor we toelating hebben gekregen .

 

 

PURPOSE OF THE WEBSITE

 

This site has the intention to bring collectors of Edgar Rice Burroughs (Tarzan) together , to share information and news about our hero .

This enables collectors to leave their searchlist on the website , their double items etc .

To become a member of our "Tarzan club" (read club of Tarzan friends) is absolutely free and everyone's

information is more than welcome .

Please don't forget to leave a message on the guestbook !

The emphasis is placed on the fact that "TARZAN" is the exclusive property of Edgar Rice Burroughs Inc .

We show only images from our own collection and images for which we have been given permission .